Svyatagorsk Lavra

Vladimir Stolyarchuk."Svyatagorsk Lavra".Home

Up

© Orthodoxy Foto.
23.06.2005