Holy Trinity Stefano-Makhrishchi Monastery

Nikolay Vashkov."Holy Trinity Stefano-Makhrishchi Monastery".Home

Up

© Orthodoxy Foto.
26.08.2022