Svyatogorsk Lavra

Alexander Shurlakov."Svyatogorsk Lavra".Home

Prev Up Next

© Orthodoxy Foto.
22.01.2009