Religious procession through Smolensk

Nikolay Dementiev."Religious procession through Smolensk".Home

Prev Up

© Orthodoxy Foto.
19.09.2007