Братская трапеза

Братская трапеза.

© Copyright Decani Monastery       


Home

Prev Up Next

© Orthodoxy Foto.
04.05.2003